ایجاد رویداد
سامانه وئوس

آموزشی 10 کاربره (1 ماه)

veos-annual-img

آموزشی 10 کاربره (1 ماه)

10 کاربر

یک ماهه (10 ساعت)

5 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

veos-annual-img

توضیحات

امکان برگزاری کلاس های 10 نفره با 5 وب‌کم تا سقف 10 ساعت
مناسب برای دوره های آموزشی کوتاه مدت
مناسب برای اساتید و مدرسین کنکور

قیمت

35,000 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

38,150 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×