ایجاد رویداد
سامانه وئوس

آموزشی 100 کاربره

veos-annual-img

آموزشی 100 کاربره

100 کاربر

یک ساله (نامحدود)

3 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

15 روز هدیه

veos-annual-img

توضیحات

*** بپاس قدردانی از اطمینان شما، 15 روز استفاده رایگان، هدیه ویژه مشترکین یک ساله ***

  • تعداد کلاسها :   نامحدود
  • ظرفیت کلاس :  حداکثر 100 نفر
  • ساعت کلاس :   نامحدود
  • تعداد تصاویر :  3 وب‌کم همزمان

 

مناسب برای کلاس ها و دوره های آموزشی بلند مدت با جمعیت بسیار بالا
مناسب برای اساتید دانشگاه‌ و معلمان عزیز
مناسب برای مراکز آموزشی و آموزشگاه ها

قیمت

5,400,000 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

5,886,000 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×