ایجاد رویداد
سامانه وئوس

آموزشی 100 کاربره (1 ماه)

veos-annual-img

آموزشی 100 کاربره (1 ماه)

100 کاربر

یک ماهه (نامحدود)

3 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

veos-annual-img

توضیحات

امکان برگزاری کلاس های 100 نفره با 3 وب‌کم تا سقف ساعات نامحدود
مناسب برای دوره های آموزشی بزرگ
مناسب برای اساتید و مدرسین کنکور

قیمت

450,000 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

490,500 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×