ایجاد رویداد
سامانه وئوس

آموزشی 20 کاربره (1 ماه)

veos-annual-img

آموزشی 20 کاربره (1 ماه)

20 کاربر

یک ماهه (20 ساعت)

5 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

veos-annual-img

توضیحات

امکان برگزاری کلاس های 20 نفره با 5 وب‌کم تا سقف 20 ساعت
مناسب برای دوره های آموزشی کوتاه مدت
مناسب برای اساتید و مدرسین کنکور

قیمت

71,000 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

77,390 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×