ایجاد رویداد
سامانه وئوس

آموزشی 50 کاربره

veos-annual-img

آموزشی 50 کاربره

50 کاربر

یک ماهه (10 ساعت)

3 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

veos-annual-img

توضیحات

  • تعداد کلاسها :   نامحدود
  • ظرفیت کلاس :  حداکثر 50 نفر
  • ساعت کلاس :   10 ساعت در ماه
  • تعداد تصاویر :  3 وب‌کم همزمان

 

مناسب برای کلاس ها و دوره های آموزشی بزرگ و کوتاه مدت
مناسب برای اساتید و مدرسین کنکور

قیمت

136,000 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

148,240 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×