ایجاد رویداد
سامانه وئوس

آموزشی 50 کاربره (1 ماه)

veos-annual-img

آموزشی 50 کاربره (1 ماه)

50 کاربر

یک ماهه (10 ساعت)

3 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

veos-annual-img

توضیحات

امکان برگزاری کلاس های 50 نفره با 3 وب‌کم همزمان تا سقف 10 ساعت
مناسب برای دوره های آموزشی بزرگ
مناسب برای اساتید و مدرسین کنکور

قیمت

136,000 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

148,240 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×