ایجاد رویداد
سامانه وئوس

جلسه آزمایشی DEMO

veos-annual-img

جلسه آزمایشی DEMO

5 کاربر

یک ماهه (2 ساعت)

3 وبکم همزمان

2 جلسه

veos-annual-img

توضیحات

سرویس DEMO برای تست خدمات و آشنایی با نحوه برگزاری جلسات آنلاین
مناسب برای 3 کاربر همزمان با 3 وبکم تا مدت یک‌ماه
با محدودیت های 2 ساعت و 2 جلسه

نکته: شما می‌توایند دو جلسه 1 ساعته برگزار نمایید. یا یک جلسه 2 ساعته.

نکته 2:‌ سرویس دمو برای هر حساب کاربری فقط یکبار قابل فعالسازی خواهد بود.

هزینه‌ : ‌رایگان

اشتراک های مشابه

_______________

×