ایجاد رویداد
سامانه وئوس

جلسه 10 کاربره

veos-annual-img

جلسه 10 کاربره

10 کاربر

یک ماهه (10 ساعت)

5 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

veos-annual-img

توضیحات

  • تعداد جلسات :    نامحدود
  • ساعت جلسات :   10 ساعت
  • تعداد تصاویر :     5 وب‌کم همزمان

 

مناسب برای شرکت ها و تیم های کاری کوچک

قیمت

50,000 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

54,500 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×