ایجاد رویداد
سامانه وئوس

جلسه 20 کاربره

veos-annual-img

جلسه 20 کاربره

20 کاربر

یک ماهه (10 ساعت)

5 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

veos-annual-img

توضیحات

  • تعداد جلسات :    نامحدود
  • ساعت جلسات :   10 ساعت
  • تعداد تصاویر :     5 وب‌کم همزمان

 

مناسب برای شرکت ها و تیم های کاری با جمعیت متوسط

قیمت

101,000 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

110,090 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×