ایجاد رویداد
سامانه وئوس

جلسه 20 کاربره

veos-annual-img

جلسه 20 کاربره

20 کاربر

یک ساله (120 ساعت)

5 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

10 روز هدیه

veos-annual-img

توضیحات

*** بپاس قدردانی از اطمینان شما، 20 درصد تخفیف + 10 روز استفاده رایگان، هدیه ویژه مشترکین یک ساله ***

  • تعداد جلسات :    نامحدود
  • ساعت جلسات :   120 ساعت
  • تعداد تصاویر :     5 وب‌کم همزمان

 

مناسب برای شرکت ها و تیم های کاری با جمعیت متوسط

قیمت

(20٪ تخفیف) 1,212,000 تومان

969,600 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

1,056,864 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×