ایجاد رویداد
سامانه وئوس

جلسه 20 کاربره

veos-annual-img

جلسه 20 کاربره

20 کاربر

سه ماهه (30 ساعت)

5 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

veos-annual-img

توضیحات

*** بپاس قدردانی از انتخاب پنل زماندار، 10 درصد تخفیف قیمت، هدیه ما به شما ***

  • تعداد جلسات :    نامحدود
  • ساعت جلسات :   30 ساعت
  • تعداد تصاویر :     5 وب‌کم همزمان

 

مناسب برای شرکت ها و تیم های کاری با جمعیت متوسط

قیمت

(10٪ تخفیف) 303,000 تومان

272,700 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

297,243 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×