ایجاد رویداد
سامانه وئوس

جلسه 5 کاربره

veos-annual-img

جلسه 5 کاربره

5 کاربر

یک ماهه (5 ساعت)

5 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

veos-annual-img

توضیحات

  • تعداد جلسات :    نامحدود
  • ساعت جلسات :   5 ساعت
  • تعداد تصاویر :     5 وب‌کم همزمان

 

مناسب برای شرکت ها و تیم های کاری کوچک و تازه تاسیس

قیمت

25,000 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

27,250 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×