ایجاد رویداد
سامانه وئوس

جلسه 5 کاربره

veos-annual-img

جلسه 5 کاربره

5 کاربر

یک ساله (60 ساعت)

5 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

10 روز هدیه

veos-annual-img

توضیحات

*** بپاس قدردانی از اطمینان شما، 20 درصد تخفیف + 10 روز استفاده رایگان، هدیه ویژه مشترکین یک ساله ***

  • تعداد جلسات :    نامحدود
  • ساعت جلسات :   60 ساعت
  • تعداد تصاویر :     5 وب‌کم همزمان

 

مناسب برای شرکت ها و تیم های کاری کوچک و تازه تاسیس

قیمت

(20٪ تخفیف) 300,000 تومان

240,000 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

261,600 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×