ایجاد رویداد
سامانه وئوس

جلسه 50 کاربره

veos-annual-img

جلسه 50 کاربره

50 کاربر

یک ماهه (10 ساعت)

5 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

veos-annual-img

توضیحات

  • تعداد جلسات :    نامحدود
  • ساعت جلسات :   10 ساعت
  • تعداد تصاویر :     5 وب‌کم همزمان

 

مناسب برای سازمان های دولتی و خصوصی

مناسب یرای تیم های کاری برزگ

قیمت

175,000 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

190,750 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×