ایجاد رویداد
سامانه وئوس

جلسه 50 کاربره

veos-annual-img

جلسه 50 کاربره

50 کاربر

یک ساله (120 ساعت)

5 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

10 روز هدیه

veos-annual-img

توضیحات

*** بپاس قدردانی از اطمینان شما، 20 درصد تخفیف + 10 روز استفاده رایگان، هدیه ویژه مشترکین یک ساله ***

  • تعداد جلسات :    نامحدود
  • ساعت جلسات :   120 ساعت
  • تعداد تصاویر :     5 ویدئو همزمان

 

مناسب برای سازمان های دولتی و خصوصی و تیم های کاری برزگ

قیمت

(20٪ تخفیف) 2,100,000 تومان

1,680,000 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

1,831,200 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×