ایجاد رویداد
سامانه وئوس

سازمانی 100 کاربره

veos-annual-img

سازمانی 100 کاربره

100 کاربر

یک ساله (نامحدود)

5 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

15 روز هدیه

veos-annual-img

توضیحات

*** بپاس قدردانی از اطمینان شما، 15 روز هدیه ما به شما ***

 

  • تعداد جلسات :    نامحدود
  • ساعت جلسات :   نامحدود
  • تعداد تصاویر :     5 وب‌کم همزمان

مناسب برای سازمان های دولتی و خصوصی
مناسب برای برگزاری کنفرانس هایی با تعداد نفرات بالا
برگزاری کنفرانس های 100 نفره با 5 وب‌کم همزمان بدون محدودیت تعداد کنفرانس‌ها و ساعات

قیمت

5,400,000 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

5,886,000 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×