ایجاد رویداد
سامانه وئوس

سازمانی 200 کاربره

veos-annual-img

سازمانی 200 کاربره

200 کاربر

سه ماهه (نامحدود)

5 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

veos-annual-img

توضیحات

  • تعداد جلسات :    نامحدود
  • ساعت جلسات :   نامحدود
  • تعداد تصاویر :     5 وب‌کم همزمان

 

مناسب برای سازمان های دولتی و خصوصی
مناسب برای برگزاری کنفرانس هایی با تعداد نفرات بالا
برگزاری کنفرانس های 200 نفره با 5 وب‌کم همزمان بدون محدودیت تعداد کنفرانس‌ها و ساعات

قیمت

2,400,000 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

2,616,000 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×