ایجاد رویداد
سامانه وئوس

سازمانی 300 کاربره

veos-annual-img

سازمانی 300 کاربره

300 کاربر

یک ماهه (نامحدود)

5 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

veos-annual-img

توضیحات

  • تعداد جلسات :    نامحدود
  • ساعت جلسات :   نامحدود
  • تعداد تصاویر :     5 وب‌کم همزمان

 

مناسب برای سازمان های دولتی و خصوصی
مناسب برای برگزاری کنفرانس هایی با تعداد نفرات بالا
برگزاری کنفرانس های 300 نفره با 5 وب‌کم همزمان بدون محدودیت تعداد کنفرانس‌ها و ساعات

قیمت

1,090,000 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

1,188,100 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×